Tochigi Prefectural 
      Public Safety Commission
栃木県警察本部
国家公安委員会
栃木県公安委員会
栃木県公安委員会
栃木県公安委員会は、栃木県警察を管理し、県民が安全で安心して生活できる社会を目指しています。
関係機関ホームページ
公安委員会制度
 公安委員会の役割等について掲載しています。           
委員の構成
 委員長や委員について掲載しています。
定例公安委員会開催状況
 定例公安委員会の開催状況について掲載しています。

活動状況
 定例公安委員会以外の主な活動について掲載しています。

苦情申出制度
 公安委員会あての苦情申出方法等について掲載しています。

古物商URL届出一覧
 古物商URL届出一覧を掲載しています。

警察署協議会(栃木県警察ホームページ)
 公安委員会が委嘱する警察署協議会について掲載しています。  お問い合わせ先
  栃木県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室
  〒320-8510 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
       (028)621−0255